Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
sekce veřejné správy /odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy/ Ministerstvo vnitra
Datum schválení
5.12.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Implementační plán pro strategický cíl 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (IP č. 2) byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jen Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. show
Implementace
Tento implementační plán byl vytvořen pro strategický cíl 2 Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), kterým je Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. show
IP2 SRRVS ČR je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Implementační plán pro strategický cíl 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014.

První verze implementačních plánů ke Strategickému rámci byla schválena usnesením vlády č. 21 ze 14. ledna 2015, doplnění a aktualizace implementačních plánů je schválena usnesením vlády č. 654 z 20. srpna 2015.

Na základě závěrů evaluace realizace Strategie Smart Administration proběhla aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020, včetně aktualizace Implementačních plánů. Materiál byl schválen usnesením vlády č. 1088 ze dne 5. prosince 2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1088 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno