Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Strategic Framework of the Development of Public Administration in the Czech Republic for 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Datum schválení
5.12.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 („Strategický rámec“)vznikl jako reakce na současný stav, neboť česká veřejná správa v současnosti nedisponuje koncepčním dokumentem, který by stanovil směr jejího rozvoje na další období, a to po konci realizace show
Implementace
Ministerstvo vnitra v návaznosti na Strategický rámec vypracovalo detailní implementační plány. Tyto implementační plány byly vytvořeny pro každý strategický cíl (tj. celkem existují čtyři implementační plány), které budou realizovány ve dvouletém intervalu a následně vždy hodnoceny. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 153/2014, ze dne 12. března 2014, o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. Pololetí 2014, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 924/ 2011, ze dne 14. prosince 2011, k Analýze aktuálního stavu veřejné správy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1088 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Indikátory, zdroje financí k realizaci, odpovědnosti za realizaci a harmonogram realizace jsou součástí implementačních plánů zpracovaných k jednotlivým strategickým cílům Strategického rámce.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 2 roky neuvedeno