Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum schválení
4.8.2022
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
OP AMIF stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání finančních prostředků z Azylového, migračního a integračního fondu v programovém období 2021-2027.
Implementace
Za implementaci dokumentu je odpovědný Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Dokument je implementován na bázi projektových výzev, které vycházejí ze specifických cílů.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. 8. 2022, kterým se schvaluje program Česka pro podporu z Azylového, migračního a integračního fondu na období 2021–2027
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2024 a 2029 neuvedeno