Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky MV
Datum schválení
21.6.2021
Doba platnosti
2021 - 2026
Popis dokumentu
Strategický dokument věnující se v dlouhodobé perspektivě problematice extremismu a předsudečné nenávisti. Jeho hlavními pilíři jsou ochrana obětí trestné činnosti, ochrana demokracie a transparentní a srozumitelné posilování důvěry v demokracii.
Implementace
Implementaci dokumentu zajišťují dvouleté Akční plány. První Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022 bych schválen zároveň s touto Koncepcí.
Výchozí legislativa
Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti pro roky 2021–2026 byla zpracována na základě usnesení vlády České republiky č. 730 ze dne 13. července 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
563 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Indikátory, finance, odpovědnost za realizaci i harmonogram realizace jsou součástí návazného Akčního plánu.

Podrobný popis současného stavu této problematiky je součástí Zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne po skončení platnosti neuvedeno