Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor bezpečnostní politiky MV
Datum schválení
3.5.2023
Doba platnosti
2023 - 2024
Popis dokumentu
Tento akční plán je druhým ze tří akčních plánů, které mají sloužit k naplňování cílů Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2026 (dále jen „Koncepce“). Jeho platnost je vymezena roky 2023 a 2024. show
Implementace
Akční plány jsou předkládány ke schválení vládě do 30. 4. příslušného roku, tedy v letech 2023, 2025 a 2027. U jednotlivých opatření je vždy vyhodnocováno naplnění indikátorů a samotná opatření jsou hodnocena na škále splněno – splněno částečně – nesplněno s patřičným upřesňujícím komentářem. show
AP BPEPN 2023-2024 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 21. června 2021 č. 563.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
316 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2 roky neuvedeno