Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
Datum schválení
29.8.2018
Doba platnosti
2018 - 2025
Popis dokumentu
Zhodnocení dosavadního vývoje archivnictví do roku 2017 a z něho vycházející stanovení úkolů a cílů, vedoucích k dalšímu rozvoji archivnictví a fungování archivů. show
Implementace
Implementace koncepce bude probíhat postupně podle harmonogramu úkolů, který bude průběžně doplňován. Řada úkolů bude vyřešena v rámci přípravy nového právního rámce archivnictví, konkrétně nového zákona o archivnictví a spisové službě, jehož paragrafové znění bude připraveno k závěru roku 2019. show
Výchozí legislativa
Ustanovení § 44 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
551 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne každoročně neuvedeno