Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015) [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
sekce veřejné správy /odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy/ Ministerstvo vnitra
Datum schválení
20.8.2015
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Implementační plán pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy (IP č. 1) byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014. show
Implementace
Tento implementační plán byl vytvořen pro strategický cíl 1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), kterým je Modernizace veřejné správy. Celkem vznikly čtyři implementační plány, a to pro každý ze čtyř strategických cílů Strategického rámce. show
SRRVS IP1 ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Implementační plán pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014.

První verze implementačních plánů ke Strategickému rámci byla schválena usnesením vlády č. 21 ze 14. ledna 2015, doplnění a aktualizace implementačních plánů je schválena usnesením vlády č. 654 z 20. srpna 2015.

Strategický rámec vychází z usnesení vlády ČR č. 153/2014, ze dne 12. března 2014, o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. Pololetí 2014, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 924/ 2011, ze dne 14. prosince 2011, k Analýze aktuálního stavu veřejné správy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
654 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno