Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Národní program – Azylový, migrační a integrační fond (2014) [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV
Datum schválení
24.3.2015
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF) stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání na programové období 2014-2020. Dokument je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. show
Implementace
Za implementaci dokumentu je odpovědný Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí. Dokument je implementován na bázi projektových výzev, které vycházejí ze specifických a národních cílů.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. 3. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Azylový, migrační a integrační fond není součástí evropských strukturálních a investičních fondů, jedná se o nástroj Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Pravidla a zažitá terminologie z oblasti ESIF nejsou na Azylový, migrační a integrační fond přímo aplikovatelná, byť je implementace v řadě parametrů podobná.

Revidovaná verze dokumentu byla schválena prováděcím rozhodnutím Komise C(2020)8224 ze dne 26. 11. 2020, kterým se mění rozhodnutí Komise C(2015) 1927, kterým se schvaluje národní program České republiky pro účely podpory z Azylového, migračního a integračního fondu na období 2014 až 2020, C(2015) 9393

Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2017 a 2023 neuvedeno
Dokumentace ke stažení

Novější

Archiv