*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce boje proti extremismu pro rok 2017
[KEX ČR 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení22.5.2017
Doba platnosti2017 - 2017
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017 vytyčuje úkoly pro ústřední orgány státní správy. Jedná se o opatření preventivní i represivní povahy v oblasti práce policie, justice, v oblasti školství, vzdělávání, mediální politiky apod.
Implementace
Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty (MŠMT, MSp, MPO, MF, Úřad vlády).
Výchozí legislativausnesení vlády ČR č. 419 ze dne 11. května 2016 ke Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2015,a k vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
394 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne po skončení platnosti neuvedeno

Archiv

*