Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Schengenský implementační plán (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor azylové a migrační politiky - oddělení koordinace schengenské spolupráce a ochrany hranic
Datum schválení
22.11.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Schengenský implementační plán 2021 slouží k naplňování cílů Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027. Jeho platnost je stejně jako platnost koncepce vymezena roky 2021 až 2027. show
Implementace
Za implementaci jsou odpovědní gestoři uvedení u jednotlivých opatření. Průběžné vyhodnocování a aktualizace bude zpracovávat Ministerstvo vnitra, které bude předkládat zprávu o plnění ke schválení vládě každý druhý rok v termínu do 30. dubna, tedy v letech 2023, 2025 a 2027. show
SchIP ČR 2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 429 ze dne 3. května 2021 o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1045 / 2021
PDF
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každé dva roky počínaje 2023 neuvedeno