Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie migrační politiky ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
29.7.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie stanovuje sedm zásad, které jsou řazeny prioritně a představují základní tematické okruhy v oblasti migrace – tedy bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, legální migraci, volný show
Implementace
Koordinací provádění Strategie migrační politiky České republiky je pověřen Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci (dále jen „Koordinační orgán“), který je pravidelně svoláván na expertní úrovni a nově také na úrovni vládní. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky, č. 19, ze dne 14. ledna 2015 ke zřízení rámcového Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
621 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Usnesení vlády ČR č. 621/2015, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci bylo změněno usnesením vlády ČR č. 824, o změně usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ze dne 12. října 2015.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno