*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie migrační politiky ČR (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie migrační politiky ČR (2015)
[SMP ČR 2015 ]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciodbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení29.7.2015
Doba platnosti2015 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie stanovuje sedm zásad, které jsou řazeny prioritně a představují základní tematické okruhy v oblasti migrace – tedy bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, legální migraci, volný show
Implementace
Koordinací provádění Strategie migrační politiky České republiky je pověřen Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci (dále jen „Koordinační orgán“), který je pravidelně svoláván na expertní úrovni a nově také na úrovni vládní. show
Výchozí legislativaUsnesení vlády České republiky, č. 19, ze dne 14. ledna 2015 ke zřízení rámcového Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
621 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuUsnesení vlády ČR č. 621/2015, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci bylo změněno usnesením vlády ČR č. 824, o změně usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ze dne 12. října 2015.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*