Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce programu Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
21.6.2021
Doba platnosti
2022 - průběžně
Popis dokumentu
Hlavním cílem Koncepce je vytvořit ucelený koncepční a metodický rámec, prostřednictvím kterého budou určovány priority Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům, státům pod silnými migračními tlaky a pro prevenci nelegální migrace v rámci programu MV Pomoc na místě.
Implementace
Cíle Koncepce jsou implementovány prostřednictvím programu MV Pomoc na místě.
Pomoc na místě ČR 2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Revize původní koncepce, která byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 955 dne 20. listopadu 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
557 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Koncepce podrobněji rozpracovává zásady Strategie migrační politiky. Harmonogram aktivit v rámci plnění koncepce je stanoven usnesením vlády ČR každý rok.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně Minimálně jednou ročně se schází pracovní skupina, která bude ustanovena pro účely implementace cílů Koncepce neuvedeno