Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce programu Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
21.6.2021
Doba platnosti
2022 - průběžně
Popis dokumentu
Hlavním cílem Koncepce je vytvořit ucelený koncepční a metodický rámec, prostřednictvím kterého budou určovány priority Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům, státům pod silnými migračními tlaky a pro prevenci nelegální migrace v rámci programu MV Pomoc na místě.
Implementace
Cíle Koncepce jsou implementovány prostřednictvím programu MV Pomoc na místě.
Pomoc na místě ČR 2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Revize původní koncepce, která byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 955 dne 20. listopadu 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
557 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Koncepce podrobněji rozpracovává zásady Strategie migrační politiky. Harmonogram aktivit v rámci plnění koncepce je stanoven usnesením vlády ČR každý rok.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně Minimálně jednou ročně se schází pracovní skupina, která bude ustanovena pro účely implementace cílů Koncepce neuvedeno