*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce požární prevence ČR 2018-2021

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce požární prevence ČR 2018-2021
[KPP ČR 2018-2021]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciGŘ HZS ČR, Oddělení kontrolní činnosti
Datum schválení27.3.2018
Doba platnosti2018 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce požární prevence představuje zásadní dokument, který upravuje vývoj této oblasti do roku 2021. Hlavním posláním požární prevence je vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požárů a jejich šířením. show
Implementace
Implementace bude probíhat podle uvedeného harmonogramu plnění opatření.
Výchozí legislativarozhodnutí vedení resortu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
rozhodnutí vedení resortu
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno

Archiv

*