Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Concept for Combating Extremism for the Year 2015
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor bezpečnostní politiky MV
Datum schválení
21.5.2014
Doba platnosti
2014 - 2014
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy na základě „Zprávy o extremismu na území ČR v roce 2013“ a „Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013“. Úkoly se následně vyhodnocují a vyhodnocení je předloženo vládě ČR. show
Implementace
Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty (MŠMT, MSp, MPO, MF, Úřad vlády). Cílem aktivit uložených v koncepci mělo být hlavně zvládání extremistických shromáždění a jejich předcházení.Jednalo se o reakci na sérii protiromských shromáždění z roku 2013. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 353 z 15. května 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
372 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
K předmětnému dokumentu je pro informaci přiložen i dokument Strategy for Combating Extremism. Jedná se o anglický překlad obdobného koncepčního dokumentu z minulosti. V současnosti se už Koncepce boje proti extremismu nepřekládají do angličtiny. Překládá se pouze Zpráva o extremismu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne do 30. dubna 2015 neuvedeno