Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategický plán eu-INIS 2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategický plán eu-INIS 2020
[SP eu-INIS 2020-2023]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor azylové a migrační politiky
Datum schválení
15.9.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Strategický plán eu-INIS byl vypracován k implementaci Programu pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS). show
Implementace
Hlavním koordinačním orgánem implementace je mezirezortní řídicí výbor eu-INIS zřízený pokynem MV 33/2020, vedený prvním náměstkem ministra vnitra. Jeho úkoly a činnosti vyplývají z vládního usnesení ze dne 27. dubna 2020 č. show
Výchozí legislativa
Vypracování Strategického plánu eu-INIS je jedním z cílů Programu pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS), schváleného usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020 č. 468.
Vypracování tohoto dokumentu ukládá také pokyn ministra vnitra č. 33/2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen řídicím výborem eu-INIS dne 15. září 2020 (viz zápis z jednání řídicího výboru eu-INIS 2020/39).
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Indikátory - doplnění:
Strategický plán eu-INIS je implementován prostřednictvím jednotlivých projektů, pro které stanovuje jednotně klíčové výkonnostní ukazatele (KPI). Tyto indikátory se vyhodnocují v periodických monitorovacích zprávách.

Harmonogram realizace - doplnění:
Strategický plán eu-INIS pracuje s tzv. Strategickým harmonogramem, který zobrazuje vybrané údaje nutné pro naplňování cílů Programu a věcné vazby mezi národními projekty a příslušnými národními informačními systémy. Harmonogram je uspořádán s přihlédnutím k potřebě průběžného monitoringu (zpravidla měsíčního), plnění národního projektu v rámci Programu eu-INIS.

Harmonogram je průběžně aktualizován a analýza plnění jednotlivých milníků či úkolů je součástí monitorovací Zprávy o stavu realizace projektů Programu eu-INIS. Harmonogram musí být realistický, a proto bude v odůvodněných případech projednaných řídícím výborem eu-INIS (na základě analýzy rizik) obsahovat alternativní postupy k dosažení cílů Programu.

Harmonogram je zpracován na softwarové platformě Microsoft Project a zpravidla jednou měsíčně je aktualizován na základě vstupů gestorů jednotlivých národních projektů. Vzor strategického harmonogramu je součástí tohoto dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno