Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV
Datum schválení
19.3.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost obsahuje priority České republiky, k jejichž plnění budou využity finanční prostředky v programovém období 2014-2020 (tj. konec způsobilosti 2022). show
Implementace
Odpovědným orgánem (obdoba řídicího orgánu v ESIF) je odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra. Národní program je implementován pomocí výzev k předkládání projektů. Vzhledem k charakteru Fondu jsou tyto výzvy plánovány ve většině případů jako uzavřené. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 3. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Fond pro vnitřní bezpečnost není součástí Evropských strukturálních a investičních fondů. Jedná se o nástroj Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Pravidla a zažitá terminologie z oblasti ESIF nejsou na Fond pro vnitřní bezpečnost přímo aplikovatelná, byť je implementace v řadě parametrů podobná.

Revidovaná verze dokumentu byla schválena prováděcím rozhodnutím Komise C(2019)8538 ze dne 27. 11. 2019, kterým se mění rozhodnutí Komise C(2015) 1668, kterým se schvaluje národní program České republiky pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014 až 2020.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2017 a 2023 neuvedeno