Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV-GŘ HZS ČR
Datum schválení
10.7.2017
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení řeší přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a úředníků územních samosprávných celků v předmětné oblasti, stanovení cílových skupin, systémové řešení přístupu k cílovým skupinám ve vzdělávání, show
Implementace
Zpracování koncepce vychází z úkolu č. 19 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 a úkolu 19b) Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v ČR, jehož cílem je optimalizovat pravidla vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti tak, aby odpovídala novým trendům a potřebám současné show
Výchozí legislativa
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017 (usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1122)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
508 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 2018 a dále každé 3 roky neuvedeno