*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu Ministerstva vnitra (2007)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu Ministerstva vnitra (2007)
[KBK ŽP ČR 2007]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMinisterstvo vnitra
Datum schválení18.1.2007
Doba platnosti2007 - 2007
Popis dokumentu
Usnesením vlády České republiky ze dne 23. října 2000 č. 1044 k Aktualizované Koncepci boje proti organizovanému zločinu bylo ministru vnitra ve spolupráci s ministrem spravedlnosti, ministrem financí a ministrem životního prostředí uloženo koncepčně řešit potírání organizovaných zločineckých show
Implementace
Realizace Aktualizované koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu Ministerstva vnitra bude uskutečňována prostřednictvím řady opatření v oblasti legislativní, organizační, vzdělávání a mezinárodní spolupráce, a to útvary Ministerstva vnitra a Policie ČR.
*