Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán prevence kriminality 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení
27.7.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Dne 25. ledna 2016 schválila vláda ČR svým usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) a zároveň ministru vnitra uložila předložit vládě ČR do 30. show
Implementace
Dokument obsahuje implementaci Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020. Odpovědnost za realizaci dokumentu je na Ministerstvu vnitra, dokument obsahuje úkoly, za které jsou odpovědna i ostatní ministerstva.
Výchozí legislativa
usnesení č. 66/2016, Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
705 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno