*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám 2015-2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám 2015-2017
[SPPM MV-PČR 2015-2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciodbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality / MV
Datum schválení9.9.2015
Doba platnosti2015 - 2017
Popis dokumentu
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám je koncepční dokument MV ČR, který je pravidelně aktualizován a který upravuje činnost policie na úseku menšin. show
Implementace
Implementace dokumentu ze strany Policie ČR bude zajištěna interním aktem policejního prezidenta.
Na SPPM MV-PČR 2015-2017 navazuje implementační dokumentStrategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (2019)
Výchozí legislativaStrategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2013-2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno ministrem vnitra pod č.j. MV-113550-10/OBP-2015
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne nerelevantní neuvedeno

Novější

Archiv

*