Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám 2015-2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality / MV
Datum schválení
9.9.2015
Doba platnosti
2015 - 2017
Popis dokumentu
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám je koncepční dokument MV ČR, který je pravidelně aktualizován a který upravuje činnost policie na úseku menšin. show
Implementace
Implementace dokumentu ze strany Policie ČR bude zajištěna interním aktem policejního prezidenta.
Výchozí legislativa
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2013-2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno ministrem vnitra pod č.j. MV-113550-10/OBP-2015
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne nerelevantní neuvedeno