Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
Datum schválení
28.1.2019
Doba platnosti
2019 - 2021
Popis dokumentu
Analýza vývoje menšinových práv v České republice a souvisejících socio-demografických aspektů, analýza stávající policejní činnosti na úseku menšin, včetně identifikace vzdělávacích potřeb, rizikových faktorů a současných globálních bezpečnostních rizik, zejména v souvislosti se zvýšenou mobilitou show
Implementace
Akční plán Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 – prodlouženo do roku 2021 – gesce převážně PČR ve spolupráci s MV. Akční plán je přílohou (č. 2) tohoto strategického dokumentu.
Výchozí legislativa
Vznik dokumentu navazuje na předchozí dokument Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2015-2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen ministrem vnitra v lednu 2019
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Platnost dokumentu byla prodloužena do 31. 12. 2021. Viz https://www.mvcr.cz/clanek/prodlouzeni-platnosti-strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-do-roku-2020.aspx
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno