Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Národní schengenský plán 2014

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
-
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
2.4.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Národní schengenský plán 2014 vypracovaný Ministerstvem vnitra ve spolupráci s ostatními dotčenými resorty představuje základní strategický dokument pro oblast schengenské spolupráce a ochrany hranic. show
Implementace
Plán je realizován pomocí plnění úkolů v něm obsažených. Plnění plánu koordinuje MV, za plnění úkolu jsou odpovědní jednotliví věcní gestoři. Plán sám o sobě nezakládá nároky na financování.
Výchozí legislativa
V rámci přípravy na provádění schengenského acquis po vstupu do Evropské unie a po zrušení kontrol na vnitřních hranicích přijala vláda ČR dva zásadní dokumenty; Schengenský akční plán a Národní plán pro řízení ochrany státních hranic České republiky.
Schengenský akční plán byl nejobecnějším koncepčním dokumentem standardně vyžadovaným Evropskou unií a jeho účelem bylo přesvědčit tehdejší členské státy o dostatečné připravenosti na provádění schengenských standardů ke dni vstupu do Unie, případně pro budoucí plné zapojení do schengenské spolupráce.
Národní plán pro řízení ochrany státních hranic České republiky byl jedním ze standardů pro hodnocení vnějších hranic zakotveným v Schengenském katalogu doporučení a nejlepší praxe – vnější hranice a readmise.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
198 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno