Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor azylové a migrační politiky
Datum schválení
1.6.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic definuje strategické priority ČR v oblasti správy vnějších hranic. show
Implementace
Cíle strategie jsou implementovány prostřednictvím jednoho či více úkolů stanovených v NSP 2014, jakož i budoucím NSP 2021. Vyhodnocování plnění úkolů NSP 2014 a aktualizace úkolů provádí každý rok Ministerstvo vnitra (OAMP) formou zprávy o plnění k 31. show
Strategie IBM 2020-2024 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624,
Úkol 2/39 v rámci NSP 2014 (ve znění usnesení vlády ze dne 30. dubna 2018 č. 279 o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2017): „Vypracovat vnitrostátní strategii integrované správy hranic v souladu s čl. 4 nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, politickou strategií evropských institucí a technickou a operativní strategií agentury Frontex.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
599 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Strategie bude sloužit jako referenční dokument pro čerpání finančních zdrojů EU a dalších zdrojů financování. Bližší vymezení finančního dopadu strategie a způsobu jejího financování bude řešeno v rámci jednotlivých úkolů v NSP 2014 a budoucím NSP 2021.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno