Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategický plán eu-INIS (2021)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategický plán eu-INIS (2021)
[SP eu-INIS ČR 2021]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
2.11.2021
Doba platnosti
2021 - průběžně
Popis dokumentu
Strategický plán eu-INIS byl vypracován k implementaci Programu eu-INIS 2021. Obsahuje základní nástroje pro koordinaci, sledování a podporu řádného průběhu plnění Programu eu-INIS 2021 ve smyslu stanovených cílů.
Implementace
Hlavním koordinačním orgánem implementace je mezirezortní řídicí výbor eu-INIS zřízený pokynem MV 33/2020 , vedený prvním náměstkem ministra vnitra. Jeho úkoly a činnosti vyplývají z vládního usnesení ze dne 27. dubna 2020 č. show
SP eu-INIS ČR 2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vypracování Strategického plánu eu-INIS je jedním z cílů Programu eu-INIS 2021.
Vypracování tohoto dokumentu ukládá také pokyn ministra vnitra č. 33/2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen řídicím výborem eu-INIS dne 2. listopadu 2021 (viz zápis z 8. jednání řídicího výboru eu-INIS 2020/45).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne Nerelevantní neuvedeno