Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
Datum schválení
13.7.2020
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2020 vytyčuje úkoly pro ústřední orgány státní správy. Jedná se o opatření preventivní i represivní povahy v oblasti práce policie, justice, v oblasti školství, vzdělávání, mediální politiky apod.
Implementace
Dokument stanovuje úkoly, které jsou průběžně plněny a každoročně vyhodnocovány. Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty.
Výchozí legislativa
ÚV ze dne 29. dubna 2019 č. 286 ke Zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 a Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
730 / 2020
DOC
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno