*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce boje proti extremismu pro rok 2015
[KBPE ČR 2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
Datum schválení25.5.2015
Doba platnosti2015 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 vytyčuje úkoly pro ústřední orgány státní správy. Jedná se o opatření preventivní i represivní povahy v oblasti práce policie, justice, v oblasti školství, vzdělávání, mediální politiky apod. show
Implementace
Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty (MŠMT, MSp, MPO, MF, Úřad vlády). Cílem aktivit uložených v koncepci mělo být hlavně zvládání extremistických shromáždění a jejich předcházení.
Výchozí legislativausnesení vlády ČR č. 372 z 21. května 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
389 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne ročně neuvedeno

Novější

Archiv

*