*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2008–2011

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
23.1.2008
Doba platnosti
2008 - 2011
Popis dokumentu
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice pro období 2008-2011 představuje základní strategický dokument určující politiku boje proti obchodování s lidmi na národní úrovni, který byl schválený Vládou České republiky dne 23. ledna 2008 usnesením č. 67. show
Implementace
Strategie na období 2008-2011 je implementována prostřednictvím úkolů, na jejichž plnění se kromě MV podílí i ostatní rezorty. Většinou se nejedná o rozsáhlé změny, ale jde o úkoly nastavující efektivnější práci v rámci stávajících předpisů. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
67 / 2008
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
*