*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuMeziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030
[MKBV ČR 2017-2023]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMinisterstvo vnitra
Datum schválení10.7.2017
Doba platnosti2017 - 2023
Popis dokumentu
Cílem Koncepce je identifikace priorit a hlavních strategických směrů rozvoje bezpečnostního výzkumu a vývoje v ČR a vymezení rámce pro efektivní využívání státní podpory výzkumu a vývoje v této oblasti. show
Implementace
Bezpečnostní výzkum ČR bude k rozvoji klíčových schopností bezpečnostního systému cíleně využívat kreativity a potenciálu výzkumné a inovační sféry, jeho jednotlivých součástí a komunit partnerů. show
Výchozí legislativazákon č. 130/2002 Sb., o experimentálním výzkumu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
509 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*