*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

i
tisk

Audit národní bezpečnosti (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Security Audit (2016)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení
14.12.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Audit národní bezpečnosti (dále jen „Audit“) byl zpracován na základě zadání předsedy vlády ministrovi vnitra. Věnuje se deseti okruhům hrozeb, které byly expertní skupinou v lednu roku 2016 vybrány jako osnova materiálu. show
Implementace
Dokument je implementován neveřejným Akčním plánem pro období let 2017-2020. Akční plán bude každoročně vyhodnocován.
Výchozí legislativa
Audit národní bezpečnosti byl zpracován na základě zadání předsedy vlády.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1125 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Indikátory, gestoři a harmonogram opatření jsou uvedeny v neveřejném Akčním plánu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*