*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Audit národní bezpečnosti (2016)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAudit národní bezpečnosti (2016)
[ANB ČR 2016]
Název dokumentu anglickyNational Security Audit (2016)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení14.12.2016
Doba platnosti2016 - průběžně
Popis dokumentu
Audit národní bezpečnosti (dále jen „Audit“) byl zpracován na základě zadání předsedy vlády ministrovi vnitra. Věnuje se deseti okruhům hrozeb, které byly expertní skupinou v lednu roku 2016 vybrány jako osnova materiálu. show
Implementace
Dokument je implementován neveřejným Akčním plánem pro období let 2017-2020. Akční plán bude každoročně vyhodnocován.
Výchozí legislativaAudit národní bezpečnosti byl zpracován na základě zadání předsedy vlády.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1125 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuIndikátory, gestoři a harmonogram opatření jsou uvedeny v neveřejném Akčním plánu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*