Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2012-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
18.4.2012
Doba platnosti
2012 - 2015
Popis dokumentu
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice pro období 2012-2015 představuje základní strategický dokument určující politiku boje proti obchodování s lidmi na národní úrovni, který byl schválený Vládou České republiky dne 18. dubna 2012 usnesením č. 282. show
Implementace
Strategie obsahuje opatření týkající potírání obchodování s lidmi postavená na čtyř pilířích, tzv. „4 P“, a to: prevenci, postihu pachatelů, podpoře a ochraně obětí a na partnerství. Na plnění opatření se podílí všechny rezorty, zejm. jde o MV, MPSV, MS, MO a MMR. show
Výchozí legislativa
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice pro období 2012-2015 byla schválená usnesením vlády č. 282 z 18. dubna 2012.

Předchozí strategie, na kterou nový dokument navazuje, je schválená usnesením vlády č. 67 z 23. ledna 2008.

Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 – 2014 schválená usnesením vlády č. 598 ze dne 10. srpna 2011.

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012.

Směrnice 2011/36/EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
282 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 1 x za 4 roky - hodnoceno vždy ve strategii následující neuvedeno