» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 08/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva vnitra

PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieKoncepce požární prevence ČR 2018– 2021Požární ochranaOchrana obyvatelstva, krizové řízení, integr. záchranný systémKomplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastrukturyNárodní program ochrany kritické infrastrukturyCestovní doklady, pobyt cizinců, uprchlíciKoncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014)Veřejný pořádekVeřejná správa, státní služba a dalšíEl. podpis a IS veřejné správyÚzemní členění státuEvidence obyvatel, matriky, státní občanstvíArchivnictví a spisová službaShromažďovací právoStátní hraniceZbraně a střelivoVolbyStátní symbolyVeřejné sbírkyNárodní schengenský plán 2014 (2014–2020)Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám na léta 2018-2020Strategie migrační politiky ČR (2015)Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlakyStrategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2016–2019Koncepce boje proti organiz. zločinu do roku 2023 (2018)Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2017Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektuZákon č. 329/ 1999 Sb., o cestovních dokladechZákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcíchZákon č. 553/ 1991 Sb., o obecní policiiZákon č. 234/2014 Sb., o státní služběZákon č. 128/ 2000 Sb., o obcíchZákon č. 365/ 2000 Sb., o inform. systémech veř.správyZákon č. 227/ 2000 Sb., o elekt.podpisuZákon č. 36/ 1960 Sb., o územním členění státuZákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČRZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služběZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicíchZákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivuZákon č. 491/ 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcíZákon č. 3/ 1993 Sb., o státních symbolech ČRZákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkáchZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČRZákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízeníZákon č. 325/ 1999 Sb., o azyluZákon č. 197/ 2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údajiZákon č. 221/ 2003 Sb., o dočasné ochraně cizincůZákon č. 273/ 2008 Sb., o Policii ČRZákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně občanského soudního řáduZákon č. 129/ 2000 Sb., o krajíchZákon č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůZákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluvZákon č. 500/2004 Sb., správní řádZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 239/ 2000 Sb., o integr. záchranném systémuZákon č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČRStrategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČRStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015, akt. 2016)Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 2014–2020Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace do roku 2020 (aktualizace)Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůZákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republikyZákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republikyZákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativěZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služběZákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborůZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutíchZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 340/ 2015 Sb., o registru smluvZákon č. 300/ 2008 Sb., o elektron. úkonech a autor. konverzi dok.Zákon č. 111/ 2009 Sb., o základních registrechZákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČRZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslechZákon č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazechZákon č. 301/ 2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníZákon č. 21/ 2006 Sb., o ověřováníÚstavní zákon č. 347/ 1997 Sb., o vytvoření VÚSCZákon č. 314/ 2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 SbZákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcíZákon č.130/ 2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajůZákon č. 247/ 1995 Sb., o volbách do ParlamentuZákon č. 62/ 2003 Sb., o volbách do Evr. ParlamentuZákon č. 22/ 2004 Sb. o místním referenduZákon č. 275/ 2012 Sb., o volbě prezidenta republikyZákon č. 118/ 2010 Sb., o krajském referenduZákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČRSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015, akt. 2016)Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020Strat. rámec Národ. cloud computingu - eGovernment cloud ČRAkční plán boje proti organiz. zločinu 2018–2019Koncepce ochrany obyvatelstvaStrategie prevence kriminality v ČR2021-2025Koncepce boje protiextremismu pro rok 2018Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2024-2029s výhledem do roku 2035Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2020–2025Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021–2025Strategie rozvoje HZS ČR 2017-2027Národní schengenský plán 2014 (2014–2020)Národní program – Azylový, migrační a integrační fondAudit národní bezpečnostiAudit národní bezpečnostiAkční plán prevence kriminality 2021-2025Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČRNárodní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020Národní program pro implementaci vnitro-státních částí informačních systémů EUv oblasti spravedlnosti a vnitřních věcíStrategie České republiky pro integrovanou správu hranicKoncepcerozvojearchivnictvív ČR2018-2025s výhledemdo r. 2035Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020Klientsky orientovaná veřejná správa 2030Koncepce Komunikační infrastruktury veřejné správy 2016-2020Koncepce Komunikační infrastruktury veřejné správy 2016-2020Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020Strategie ČR pro inte-grovanou správu hranicInformačníkoncepceMinisterstva vnitraNárodní programpro implementacivnitrostátních částíinformačníchsystémů EUv oblastispravedlnosti avnitřních věcíDigitání Česko 2030:Úvodní dokument(2018)Informačníkoncepce ČR(2018)Digitálníekonomikaa společnost(2018)Českov digitální Evropě(2018)
zobrazit legendu