» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 7/2021 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva vnitra

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieKoncepcepožárníprevenceČR 2018–2021Ochranaobyvatelstva,krizovéřízení,integr.záchrannýsystémKomplexnístrategie ČRk řešeníproblematikykritickéinfrastrukturyNárodní programochrany kritickéinfrastrukturyCestovnídoklady,pobytcizinců,uprchlíciVeřejný pořádekVeřejná správa,státní službaa dalšíEl. podpis a ISveřejné správyÚzemníčlenění státuEvidenceobyvatel,matriky,státníobčanstvíArchivnictvíaspisováslužbaShromažďovacíprávoStátníhraniceZbraněastřelivoVolbyStátnísymbolyVeřejnésbírkyNárodní schengenský plán 2014 (2014–2020)Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013Strategiemigračnípolitiky ČR(2015)KoncepceMinisterstvavnitra proasistenciuprchlíkům astátům podsilnýmimigračnímitlakyStrategie prevencekriminality v ČR2016–2021Národní strategie bojeproti obchodování s lidmi2020–2023Koncepce boje protiorganiz. zločinudo roku 2023 (2018)Postup přirealizaciaktualizovanéKoncepceintegrace cizincův roce 2017Koncepceintegracecizinců – VevzájemnémrespektuZákon č. 329/1999 Sb., ocestovníchdokladechZákon č. 200/1990 Sb., opřestupcíchZákon č. 553/1991 Sb., oobecní policiiZákon č. 234/2014Sb., o státní služběZákon č. 128/2000 Sb., o obcíchZákon č. 365/2000 Sb., oinform. systémechveř.správyZákon č. 227/2000 Sb., oelekt.podpisuZákon č. 36/1960 Sb., oúzemnímčlenění státuZákonč. 186/2013Sb., o státnímobčanství ČRZákon č.499/2004Sb., oarchivnictvía spisovéslužběZákon č. 84/1990Sb., o právushromažďovacímZákon č.312/2001Sb., ostátníchhranicíchZákon č.119/2002Sb., ostřelnýchzbraních astřelivuZákon č. 491/2001 Sb.,o volbách dozastupitelstevobcíZákon č. 3/1993 Sb.,o státníchsymbolechČRZákon č.117/2001Sb., oveřejnýchsbírkáchZákon č.320/2015Sb., oHasičskémzáchrannémsboru ČRZákon č. 240/2000 Sb., okrizovémřízeníZákon č. 325/1999 Sb., oazyluZákon č. 197/2009 Sb., ocertifikaciveřejnýchdokladů sbiometrickýmiúdajiZákon č. 221/2003 Sb., odočasné ochraněcizincůZákon č. 273/2008 Sb., oPolicii ČRZákon č. 137/2001Sb., o zvláštníochraně svědka adalších osobv souvislostis trestním řízením ao změně občanskéhosoudního řáduZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č. 131/2000 Sb., ohlavním městěPrazeZákon č. 361/2003Sb., o služebnímpoměrupříslušníkůbezpečnostníchsborůZákon č. 309/1999Sb., o Sbírcezákonů a SbírcemezinárodníchsmluvZákon č. 500/2004Sb., správní řádZákon č.133/1985Sb., opožárníochraněZákon č. 239/2000 Sb., ointegr.záchrannémsystémuZákon č. 326/1999 Sb., opobytu cizincůna území ČRStrategie rozvoje ICT služebveřejné správy ČR (2015)Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1:Modernizace veřejné správy (2015, akt. 2016)Strategie rozvojeinfrastruktury pro prostorovéinformace 2014–2020Akční plán Strategie rozvojeinfrastruktury pro prostorovéinformace do roku 2020 (aktualizace)Akční plán prevencekriminality2016-2020Zákon č. 312/2002Sb., o úřednícíchúzemníchsamosprávnýchcelkůZákon č. 451/1991Sb., kterým sestanoví některédalší předpokladypro výkonněkterých funkcí vestátních orgánecha organizacíchČeské a SlovenskéFederativníRepubliky, Českérepubliky aSlovenskérepublikyZákon č. 279/1992Sb., o některýchdalšíchpředpokladech provýkon některýchfunkcíobsazovanýchustanovením nebojmenovánímpříslušníků PolicieČeské republikya příslušníkůVězeňské službyČeské republikyZákon č. 255/2012Sb., o kontrole(kontrolní řád)Zákon č. 191/2012Sb., o evropskéobčanské iniciativěZákon č. 198/2002Sb., odobrovolnickéslužběZákon č. 341/2011Sb., o GenerálníinspekcibezpečnostníchsborůZákon č. 424/1991Sb., o sdružování vpolitických stranácha hnutíchZákon č. 85/1990Sb., o právupetičnímZákon č. 340/2015 Sb., oregistru smluvZákon č. 300/2008 Sb., oelektron.úkonech a autor.konverzi dok.Zákon č. 111/2009 Sb., ozákladníchregistrechZákon č.216/2002Sb., oochraněstátníchhranic ČRZákon č.106/1999Sb., osvobodnémpřístupu kinformacímZákon č. 133/2000 Sb.,o evidenciobyvatel arodných číslechZákon č. 328/1999 Sb.,o občanskýchprůkazechZákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách,jménu apříjmeníZákon č. 21/2006 Sb.,o ověřováníÚstavnízákon č. 347/1997 Sb.,o vytvořeníVÚSCZákon č. 314/2002 Sb., ostanovení obcís pověřenýmobecním úřadema stanovení obcís rozšířenoupůsobností, veznění zákona č.387/2004 SbZákon č.132/2006Sb., okronikáchobcíZákon č.130/2000 Sb.,o volbách dozastupitelstevkrajůZákon č. 247/1995 Sb., ovolbách doParlamentuZákon č. 62/2003 Sb., ovolbách doEvr.ParlamentuZákon č. 22/2004 Sb. omístnímreferenduZákon č. 275/2012 Sb.,o volběprezidentarepublikyZákon č. 118/2010 Sb.,o krajskémreferenduZákon č.352/2001Sb., oužívánístátníchsymbolů ČRSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2:Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti atransparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu(2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizacea rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015, akt. 2016)Koncepceochranyměkkých cílůpro roky2017-2020Strat. rámec Národ.cloud computingu -eGovernment cloudČRAkční plán boje protiorganiz. zločinu2020–2021Koncepceochranyobyvatelstvado roku 2025s výhledemdo roku 2030Koncepce boje protiprojevům extremismu a předsudečné nenávisti2021–2026Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2024-2029s výhledem do roku 2035Strategie rozvoje HZS ČR 2017-2027Národní schengenský plán 2014 (2014–2020)Národní program– Azylový,migrační aintegrační fond(2014)[akt. 2020]Audit národníbezpečnostiAudit národní bezpečnostiKoncepcevzdělávánív oblastiochranyobyvatelstvaa krizovéhořízení ČRNárodní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřníbezpečnost 2014-2020Národní program pro implementaci vnitro-státních částí informačních systémů EUv oblasti spravedlnosti a vnitřních věcíStrategie Českérepubliky prointegrovanousprávu hranicKoncepcerozvojearchivnictvív ČR2018-2025s výhledemdo r. 2035Národní program ČRpro účely podpory zFondu pro vnitřníbezpečnost 2014-2020Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021)Koncepce Komunikační infrastrukturyveřejné správy 2016-2020KoncepceKomunikačníinfrastrukturyveřejnésprávy2016-2020Resortní strategiepodpory rovnostižen a mužů2016-2020Strategie ČR pro evropskouintegrovanou správu hranic2020-2024InformačníkoncepceMinisterstva vnitraProgram pro implementacivnitrostátních částíinformačníchsystémů EUv oblastispravedlnosti avnitřních věcí(2020)PožárníochranaDigitální Česko:Informačníkoncepce ČRDigitální Česko:Úvodní dokument(2018)Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030Akční plán bojeproti extremismua předsudečné nenávisti2021-2022Strategie prevence kriminality v ČR2021-2025Strategie pro práci Policie ČR ve vztahuk menšinám do roku 2021
zobrazit legendu