Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Informační koncepce Ministerstva vnitra na rok 2023

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Kancelář vrchního ředitele sekce informačních technologií
Datum schválení
2.3.2023
Doba platnosti
2023 - 2024
Popis dokumentu
Informační koncepce je považována za stěžejní nástroj dlouhodobého řízení ISVS. Na jejím základě je řízeno plánování nových ISVS, rozvoj a provoz stávajících ISVS, včetně plánování finančních zdrojů na tyto aktivity. show
Implementace
Pro první dva roky této IK MV je stanovena kombinovaná implementační strategie, tvořená třemi proudy úsilí: 1) Vytvoření předpokladů a schopností MV digitálně se transformovat uvnitř a koordinovat digitální transformace ostatních OVM, svých klientů. show
Výchozí legislativa
• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním platném znění;
• Vyhláška ze dne 23. listopadu 2006 č. 529, o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
IK MV byla schválena ministrem vnitra dne 2. března 2023
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne ročně neuvedeno