Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Schengenský implementační plán 2023

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
10.5.2023
Doba platnosti
2023 - 2024
Popis dokumentu
Schengenský implementační plán 2023 slouží k naplňování cílů Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027.
Implementace
Za implementaci jsou odpovědní gestoři uvedení u jednotlivých opatření. Průběžné vyhodnocování a aktualizace bude zpracovávat Ministerstvo vnitra, které bude předkládat zprávu o plnění ke schválení vládě každý druhý rok v termínu do 30. dubna, tedy v letech 2023, 2025 a 2027. show
SIP ČR 2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
337 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 2025 neuvedeno