Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum schválení
27.10.2022
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Operační program stanovuje priority České republiky pro čerpání finančních prostředků v oblasti ochrany vnějších hranic a v oblasti společné vízové politiky EU.
Implementace
Za implementaci dokumentu je odpovědný Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Dokument je implementován na bázi projektových výzev, které vycházejí ze specifických cílů.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. 10. 2022, kterým se schvaluje program Česka pro podporu z Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Změnou pro programové období 2021–2027 je přiblížení realizace fondů EU v oblasti vnitřních věcí, včetně Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, k dalším unijním fondům, a to zakomponováním těchto fondů do společného právního rámce, dle kterého se řídí i ostatní fondy EU, jako jsou např. EFRR, ESF+ atd.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2024 a 2029 neuvedeno