Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Oddělení koncepce a strategické koordinace, Policejní prezidium ČR, MV
Datum schválení
8.3.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027 je strategický dokument Policie ČR, který využívá pro vymezení rámce svého rozvoje ve střednědobém horizontu. Tento dokument navazuje na Koncepci rozvoje Policie ČR do roku 2020. show
Implementace
Implementace Koncepce je monitorována určeným pracovním týmem prostřednictvím karet intervence, jejichž zpracování je v gesci příslušných věcných útvarů a organizačních článků Policie ČR. Karty intervence obsahují konkrétní specifické cíle a definují konkrétní opatření k jejich naplnění. show
Výchozí legislativa
Tvorba navazující koncepce byla deklarována v Koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
262 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne roční neuvedeno