Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
sekce veřejné správy a legislativy /odbor veřejné správy, dozoru a kontroly/ Ministerstvo vnitra
Datum schválení
14.1.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Implementační plán pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy (IP č. 1) byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014. show
Implementace
Tento implementační plán byl vytvořen pro strategický cíl 1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), kterým je Modernizace veřejné správy. Celkem vznikly čtyři implementační plány, a to pro každý ze čtyř strategických cílů Strategického rámce. show
Výchozí legislativa
Tento Implementační plán pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014.
Strategický rámec vychází z usnesení vlády ČR č. 153/2014, ze dne 12. března 2014, o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. Pololetí 2014, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 924/ 2011, ze dne 14. prosince 2011, k Analýze aktuálního stavu veřejné správy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
21 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno