Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
3.10.2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Informační koncepce České republiky (dále také jen „IKČR“) je jedním ze tří hlavních pilířů zastřešujícího strategického dokumentu Digitální Česko. Jedná se o základní dokument, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5 a odst. 1 zákona 365/2000 Sb. show
Implementace
Implementace bude zajištěna prostřednictvím naplňování jednotlivých implementačních plánů, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat hlavní cíle IKČR (celkem 5). Každý implementační plán obsahuje: • rozvedení cílů do proveditelných úkolů, show
Digitální ČR IK 2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
629 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je jedním ze tří pilířů projektu „Digitální Česko“, který tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb.
Zde jsou tři hlavní pilíře zastřešujícího dokumentu Digitální Česko:
1. Česko v digitální Evropě
2. Informační koncepce České republiky, (Digitální veřejná správa)
3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost
Tyto materiály jsou v databázi strategií zavedeny jako samostatné dokumenty.

Dílčí dokument programu Digitální Česko Informační koncepce ČR navazuje na strategický cíl SC3: Dobudování eGovernmentu, aktuálně platného strategického materiálu veřejné správy Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (SRR VS) a dále jej rozpracovává tak, aby se mohl uplatnit při dlouhodobém řízení rozvoje IS jednotlivých OVS. Vyjma úzké provazby s materiálem Digitální Česko je Informační koncepce provázána také se vznikajícím strategickým materiálem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, který bude na SRR VS navazovat jak časově, tak i tematicky, a jehož vytvoření je uloženo usnesením vlády č. 680 ze dne 27. srpna 2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne každoročně neuvedeno