*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2011-2014

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce boje proti organizovanému zločinu 2011-2014
[KBOZ ČR 2011-2014]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMinisterstvo vnitra
Datum schválení10.8.2011
Doba platnosti2011 - 2014
Popis dokumentu
Koncepce na základě analýzy současné situace v oblasti organizovaného zločinu formuluje návrhy opatření směřujících k vytváření dlouhodobých podmínek pro práci orgánů veřejné správy v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky. show
Implementace
Koncepce formuluje v rámci prioritních tematických okruhů dílčí úkoly, jejichž splnění by mělo přispět k dlouhodobému cíli prevence, odhalování a potlačování organizovaného zločinu především na území České republiky.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 417 ze dne 6. dubna 2009
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
598 / 2011
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne Průběžně neuvedeno

Novější

Archiv

*