Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2011-2014

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
10.8.2011
Doba platnosti
2011 - 2014
Popis dokumentu
Koncepce na základě analýzy současné situace v oblasti organizovaného zločinu formuluje návrhy opatření směřujících k vytváření dlouhodobých podmínek pro práci orgánů veřejné správy v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky. show
Implementace
Koncepce formuluje v rámci prioritních tematických okruhů dílčí úkoly, jejichž splnění by mělo přispět k dlouhodobému cíli prevence, odhalování a potlačování organizovaného zločinu především na území České republiky.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 417 ze dne 6. dubna 2009
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
598 / 2011
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne Průběžně neuvedeno