Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum schválení
25.7.2022
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
OP FVB stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání finančních prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost v programovém období 2021-2027.
Implementace
Za implementaci dokumentu je odpovědný Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Dokument je implementován na bázi projektových výzev, které vycházejí ze specifických cílů.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. 7. 2022, kterým se schvaluje program Česka pro podporu z Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2021–2027
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Změnou pro programové období 2021–2027 je přiblížení realizace fondů EU v oblasti vnitřních věcí, včetně Fondu pro vnitřní bezpečnost, k dalším unijním fondům, a to zakomponováním těchto fondů do společného právního rámce, dle kterého se řídí i ostatní fondy EU, jako jsou např. EFRR, ESF+ atd.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2024 a 2029 neuvedeno