*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
www stránky
Znak Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
www stránky
 

Ministerstvo vnitra
Zobrazte si
portál dalších informací

tisk
 


Strategie prevence kriminality 2012-2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie prevence kriminality 2012-2015
[SPK ČR 2012-2015]
GesceMinisterstvo vnitra
Garant za instituciMinisterstvo vnitra
Datum schválení14.12.2011
Doba platnosti2012 - 2015
Popis dokumentu
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 určuje cíle, principy a priority vládní politiky v oblasti prevence kriminality a definuje obsah systému prevence kriminality v rámci České republiky na úrovni státu, krajů a obcí. show
Implementace
Priority Strategie jsou zaměřeny tak, aby napomáhaly plnění cílů a zejména obcím poskytly vodítko k realizaci cílů Strategie na lokální úrovni. Je navrhováno vytvoření stálých Pracovních skupin prevence kriminality na úrovni krajů, která by vytvářela odbornou, koordinační a koncepční platformu show
Výchozí legislativaZpracování Strategie bylo obsaženo v usnesení vlády ČR č. 261/2011, ze dne 13. dubna 2011, ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
925 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně každoročně, vždy do 31. března neuvedeno

Novější

Archiv

*