*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie prevence kriminality 2012-2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie prevence kriminality 2012-2015
[SPK ČR 2012-2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMinisterstvo vnitra
Datum schválení14.12.2011
Doba platnosti2012 - 2015
Popis dokumentu
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 určuje cíle, principy a priority vládní politiky v oblasti prevence kriminality a definuje obsah systému prevence kriminality v rámci České republiky na úrovni státu, krajů a obcí. show
Implementace
Priority Strategie jsou zaměřeny tak, aby napomáhaly plnění cílů a zejména obcím poskytly vodítko k realizaci cílů Strategie na lokální úrovni. Je navrhováno vytvoření stálých Pracovních skupin prevence kriminality na úrovni krajů, která by vytvářela odbornou, koordinační a koncepční platformu show
Výchozí legislativaZpracování Strategie bylo obsaženo v usnesení vlády ČR č. 261/2011, ze dne 13. dubna 2011, ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
925 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně každoročně, vždy do 31. března neuvedeno

Novější

Archiv

*