Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie prevence kriminality 2012-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
14.12.2011
Doba platnosti
2012 - 2015
Popis dokumentu
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 určuje cíle, principy a priority vládní politiky v oblasti prevence kriminality a definuje obsah systému prevence kriminality v rámci České republiky na úrovni státu, krajů a obcí. show
Implementace
Priority Strategie jsou zaměřeny tak, aby napomáhaly plnění cílů a zejména obcím poskytly vodítko k realizaci cílů Strategie na lokální úrovni. show
Výchozí legislativa
Zpracování Strategie bylo obsaženo v usnesení vlády ČR č. 261/2011, ze dne 13. dubna 2011, ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
925 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně každoročně, vždy do 31. března neuvedeno