Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie prevence kriminality v České republice 2022-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
Datum schválení
6.4.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Strategie určuje priority a cíle v oblasti prevence kriminality a definuje systém prevence kriminality v ČR na úrovni státu i samospráv na další období.
Implementace
Pro realizaci byl stanoven Implementační plán, který je přílohou strategie. Je rozdělen do 7 částí dle stanovených strategických cílů.
Bude vyhodnocován v 2letých intervalech.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016 upravené usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 15. června 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
276 / 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 2letý interval neuvedeno