Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
Datum schválení
1.4.2020
Doba platnosti
2020 - 2021
Popis dokumentu
Tento dokument je implementačním dokumentem pro Koncepci boje proti organizovanému zločinu do roku 2023. Obsahuje celkem 10 opatření, která navazují na jednotlivé specifické cíle Koncepce.
Implementace
Dokument již obsahuje opatření, která jsou přímo implementována.
AP BPOZ ČR 2020-2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023
Usnesení vlády č. 325 ze dne 23. května 2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
359 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2021 neuvedeno