Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti organizovanému zločinu (2000)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2000 - 2008
Popis dokumentu
Koncepce formuluje úkoly a opatření určená k boji proti organizovanému zločinu na území ČR. Konkrétně se jedná o 10 úkolů v gesci široké škály resortů vlády.
Implementace
Koncepce formuluje v rámci prioritních tematických okruhů dílčí úkoly, jejichž splnění by mělo přispět k dlouhodobému cíli prevence, odhalování a potlačování organizovaného zločinu především na území ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1044 / 2000
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná