*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti organizovanému zločinu (2000)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2000 - 2008
Popis dokumentu
Koncepce formuluje úkoly a opatření určená k boji proti organizovanému zločinu na území ČR. Konkrétně se jedná o 10 úkolů v gesci široké škály resortů vlády.
Implementace
Koncepce formuluje v rámci prioritních tematických okruhů dílčí úkoly, jejichž splnění by mělo přispět k dlouhodobému cíli prevence, odhalování a potlačování organizovaného zločinu především na území ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1044 / 2000
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
*