Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
Datum schválení
17.12.2018
Doba platnosti
2018 - 2018
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 vytyčuje úkoly pro ústřední orgány státní správy. Jedná se o opatření preventivní i represivní povahy v oblasti práce policie, justice, v oblasti školství, vzdělávání, mediální politiky apod.
Implementace
Dokument stanovuje úkoly, které jsou průběžně plněny a každoročně vyhodnocovány. Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty (MŠMT, MSp, MPO, MF, Úřad vlády, MO, MK a MPSV).
Výchozí legislativa
ÚV č. 394 ze dne 22. 5. 2017 ke Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2016, k Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2016 a ke Koncepci boje proti extremismu pro rok 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
873 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne každoročně neuvedeno