Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Průmysl 4.0 (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Průmysl 4.0 (2017)
[Průmysl 4.0 2017]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Datum schválení
24.8.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout klíčové informace související s tématem čtvrté průmyslové revoluce, ukázat možné směry vývoje a nastínit návrhy opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomiku a průmyslovou základnu ČR, ale pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické show
Implementace
Iniciativa Průmysl 4.0 si klade za cíl zmobilizovat podnikatelskou sféru i další zainteresované strany k aktivnímu zapojení při její implementaci a realizaci v podmínkách ČR. show
Průmysl 4.0 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
729 / 2016
PDF
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno