*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Zaměření Národní investiční strategie - investičního plánu ČR (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
11.10.2017
Doba platnosti
2018 - 2030
Popis dokumentu
Zaměření představuje prvnotní materiál k vytvoření Národní investiční strategie, která bude propojujovat jednotlivé resortní strategické dokumenty, přičemž je však v žádném případě nenahrazuje. show
Implementace
Gestorem a tvůrcem dokumentu Zaměření NIS je MPO. Za účelem rozpracování NIS MPO vytvořilo pracovní skupinu pro tvorbu NIS, která se na základní úrovni skládá z resortů pověřených vládou ke spolupráci na tvorbě NIS (MPO, MF, MMR, ÚV), na širší platformě ze zástupců všech resortů a v budoucnu se show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 919 ze dne 17. října 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
718 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
*