Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Zaměření Národní investiční strategie - investičního plánu ČR (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
11.10.2017
Doba platnosti
2018 - 2030
Popis dokumentu
Zaměření představuje prvnotní materiál k vytvoření Národní investiční strategie, která bude propojujovat jednotlivé resortní strategické dokumenty, přičemž je však v žádném případě nenahrazuje. show
Implementace
Gestorem a tvůrcem dokumentu Zaměření NIS je MPO. Za účelem rozpracování NIS MPO vytvořilo pracovní skupinu pro tvorbu NIS, která se na základní úrovni skládá z resortů pověřených vládou ke spolupráci na tvorbě NIS (MPO, MF, MMR, ÚV), na širší platformě ze zástupců všech resortů a v budoucnu se show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 919 ze dne 17. října 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
718 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno