Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Priorities of the Czech Republic in the Single Market agenda 2021-2025
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu
Datum schválení
18.10.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Cílem materiálu je představit základní směr české politiky v oblasti vnitřního trhu EU ve střednědobém výhledu včetně nastavení konkrétních priorit a z nich vyplývajících úkolů takovým způsobem, aby v konečném důsledku co nejvíce přispěl ke zlepšení jeho fungování a tím obecně ke zlepšení show
Implementace
Materiál má u každé podkapitoly stanovenu prioritu či priority, které následně budou podrobněji rozpracovány do specifických úkolů. Tyto úkoly mohou být při každoročním hodnocení upravovány na další kontrolní období. show
Výchozí legislativa
Materiál pro poradu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 63/21
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Výboru pro Evropskou unii ze dne 18. října 2021 č. 15
DOCX
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne roční neuvedeno