*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

The Country for the Future 2020-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
The Country for the Future 2020-2027
[CFuture ČR 2020-2027]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
20.5.2019
Doba platnosti
2020 - 2027
Popis dokumentu
Program výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future je zaměřen na podporu inovativního podnikání a je jedním z prvních zásadních nástrojů na implementaci Inovační strategie ČR 2019–2030. show
Implementace
Cíle programu budou naplňovány ve třech samostatných podprogramech, které budou realizované formou veřejných soutěží. MPO připravuje podmínky výzev pro jednotlivé podprogramy, které budou vyhlašovány postupně. Předpokládané celkové výdaje činí 9 100 mil. Kč, z toho 6 100 mil. show
CFuture ČR 2020-2027 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Program vychází z Inovační strategie ČR 2019–2030 schválené usnesením vlády ze dne 4. února 2019 č. 104.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
350 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2023 neuvedeno
*