Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Jednotná koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území ČR (2017)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
24.7.2017
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce se zaměřuje na úspěšné řešení nedostatků a nejasností souvisejících s procesem postupné revitalizace, a případné další revitalizace území s majoritní majetkovou účastí státu. Jde mj. show
Implementace
Cílem předkládaného dokumentu je tedy zpracovat a předložit „Návrh postupů budoucího koncepčního řešení správy a následného využívání území sukončenou a probíhající těžební a rekultivační činností s výraznou majetkovou účastí státu“ s projektovanými změnami stavu těžebních lokalit do roku 2060, show
Výchozí legislativa
Jednání předsedy vlády s představiteli Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyní zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje ze dne 11. 1. 2016 ve věci odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji podle UV č. 272/2002 a následného využití rekultivovaných území.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
536 / 2017
Usnesení Vlády ČR ze dne 24. července 2017 - bere na vědomí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno